Александър Перпелиев

Сценаристът-педант - Александър Перпелиев

Александър Перпелиев е човек, който обича да научава по нещо ново всеки ден. Биографията му го доказва. Юрист и драматург по образование, журналист с 15 годишен стаж, баща на три деца, ловец, нумизмат, филателист, библиофил… Трудно е да се изброят всичките му хобита, увлечения, интереси… Но голямата страст на Александър Перпелиев е историята и документалното кино. Около нея са центрирани всичките му занимания. Александър е готов да прочете стотици страници, за да стигне до истината. Общоприетите източници не му стигат – той обича да изследва обектите на своята драматургия с интелектуален микроскоп. Понякога е досадно да слушаш, как се възторгва от някое незначително историческо събитие, но винаги можеш да си сигурен – при него грешките във фактологията са сведени до минимум. В работата си ползва четири живи /английски, руски, немски и испански/ и един мъртъв език /латински/, но е изучавал и староеврейски. Добър приятел е с почти всички митрополити и епископи на Българската православна църква, но още не е изпълнил една от мечтите си – да поживее известно време на Атон. За него всеки нов филм е предизвикателство, защото му дава възможност да се гмурне в непознатото и да го преброди надлъж и шир. След неговите набези от картата трият древния надпис – terra incognita – той не оставя нищо непроучено. Има почти феноменална памет, с която приятелите му често злоупотребяват. Зарадва се искрено на появата на Google, защото спряха да го ползват за Бюро „Справки“. Перпелиев е сценарист на десетки документални филми, сред които София – Историята на Европа, Батак – долина на светци, Varna – Prima Europaea, Асеновград – Небесния Йерусалим.Той е бивш главен редактор на социалистическия орган в. „Дума” и бивш зам. главен редактор на лицензния КЕШ. https://alperpeliev.wordpress.com/

Филми