Милена Райчева

За две хиляди години човекът не се е променил.

С дисертация за култа към римските императори се хабилитира като доктор. Убедена е, че човешката природа не се е променила особено в последните две хиляди години. Интересите й са най-вече в областта на античната религия и ще напише поне една книга по тази тема. Иска да проучи римски храм. Има страст към стенописите и портретната пластика. Милена Райчева е причина, заедно със своите колеги, след активни археологически проучвания Западната порта на Сердика да блесне като туристически обект, достоен за центъра на европейска столица.

Милена е лице на филма „Западната порта на Източната римска империя”, редом с опитните си колеги Илиана Борисова и Андрей Аладжов.

Нейната младост е учудваща - вижте опита й от специализациите, докторската хабилитация и сериозната теоретична и практическа дейност. Пунктуално изследва римската античност. Перфектно говори и пише на италиански, английски.

Дългогодишната работа със старогръцки и латински, както и самокритичността и широкият светоглед, са само малка част от предпоставките да виждаме Милена като най-красивия бъдещ фактор в българската, европейската и световната археология.

Милена участва във филма The Westerne Gate of the Eastern Roman Empire

Биографична справка