Бяла тема

Град Бяла се намира почти по средата на българската черноморска брегова линия.

Близо до него се намира легендарната плажна ивица Кара дере, заплашена със застрояване.
В самото селище Бяла има квартири, хотелски комплекси от отворен и затворен тип.
Наследник на хилядолетна културна история.
Бяла е бялата приказка на Черно море.
И за бялото в душата, емоциите и предубежденията към света.
„Бяла тема” е композиция от „Бялата приказка на Черно море”

Автор, изпълнение: Симеон Германов
Записъс е осъществен в „Ретро” студио